Cách chỉnh sửa các core layout không can thiệp vào core code

Khi phát triển website sử dụng Joomla, do yêu cầu của khách hàng hoặc cá nhân, chúng ta cần tùy chỉnh UI của các form mặc định của Joomla như là cần  ẩn các cột heading, filter, display# của section, category hoặc chỉnh lại UI của login vv…. Nhưng vì lý do bảo trì (cập nhật phiên bản Joomla mới hơn) , chúng ta không thể can thiệp trực tiếp vào core layout của Joomla để tùy chỉnh theo ý tưởng của khách hàng vì điều này sẽ gây khó khăn cho bản thân chúng ta sau này.

Để tránh được cá phiền toái trên, chúng ta cần ghi đề lên layout mặc định của Joomla theo các bước sau. Ở đây mình giả sử bạn đang sửa lại layout và giao diện của component content của Joomla:

1. Bên trong thư mục cho template của bạn, bạn tạo một thư mục con tên là html

2. Bên trong thư mục html, bạn tạo thư mục con tên là com_content, và sau đó bạn tạo thư mục category bên trong thư mục com_content. Bạn sẽ có templates/template của bạn/html/com_content/category/

3. Sau đó, bạn vào thư mục components/com_content/views/category/tmpl và copy các file default.php and default_items.php đến các thư mục category vừa tạo ở 2 bước trên.

4. Chỉnh  file default.php bạn vừa copy để có được layout và ui như bạn mong muốn mà không ảnh hưởng đến core code.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *