Khắc phục lỗi không lưu mã html như thẻ break, space trong Editor – TinyMCE 2.0

Nếu bạn là người chịu trách nhiệm nội dung website của công ty được phát triển bằng CMS Joomla, bạn sẽ cảm thấy hài lòng với sự hỗ trợ của các editor của Joomla cài sẵn cho bạn, đặt biệt là với Editor – TinyMCE.

Editor – TinyMCE đủ mạnh cho bạn định dạng bài báo của bạn ý muốn của bạn. Nhưng khi sửa dụng editor này trong CMS Joomla, bạn nhớ lưu ý một điều là khi ở chế độ chỉnh sửa HTML, editor sẽ tự động xóa những mã HTML dư thừa, mà điều đó bạn không hề mong muốn.

Để khắc phục điều này, bạn vào Extension/Plugin Manager/Editor – TinyMCE 2.0, chọn Never ở mục Code cleanup on save.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *