Lệnh dùng để xem các position của module phía front-end

Thông thường trong quá trình làm việc với Joomla, đặt biệt là quá trình custom giao diện Joomla, chúng ta cần xem các vị trí trên module.

Để làm được điều này chúng ta phải vào phía back end, vào phần template để xem vị trí. Điều này khá phiền phức.

Có một lệnh trong Joomla giúp chúng ta coi ngay phía front-end mà không cần vào back-end. Đó là lệnh ?tp=1

Ví dụ: http://localhost/wow/?tp=1

Have fun :)


6 comments

  1. Nhung lenh nay khong chay o joomla 1.6. Neu ban dung joomla 1.6 thi cau hinh lai nhu sau thi moi dung duoc lenh tp=1 o tren, config nhu sau:
    Administrator –> Template Manager –>Options –> Templates Tab –> Preview Module Positions -> chon radio Enable

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *