Dùng PHP và FFmpeg lấy hình ngẫu nhiên từ video

Khi bạn phát triển những website có chức năng upload video, thường phát sinh thêm nhu cầu lấy một hình ngẫu nhiên từ video được upload. FFmpeg là một công cụ command-line mạnh dùng để thao tác trên audio và video. Bạn có thể tìm hiểu về FFmpeg tại đây
Sau đây là đoạn mã php dùng để chiết hình từ video một cách ngẫu nhiên.

$cmd = "ffmpeg -i {$src} 2>&1 |grep Duration";
$output = array ();
exec($cmd, $output);
if(count($output))
{
$duration = explode(':',trim(str_replace('Duration:',     NULL,current(explode(',',current($output))))));
list($hour, $mi , $sec) = $duration;
$sec = sprintf("%02d:%02d:%02d", rand(0, $hour), rand(0, $min), rand(0,$sec));
}
else
{
$sec = "00:00:12";
}
$cmd = "ffmpeg -ss {$sec} -i {$src} -s {$w}x{$h} -f image2 -vframes 1 {$destination}";
$output = array ();


6 comments

   1. Mình chưa rõ đoạn code trên dùng ra sao bạn à. Đặt vào đâu trong form upload video ấy bạn à. VD: Mình có một form upload video, khi upload xong muốn nó tự sinh ra một screenshot thì phải đặt đoạn code trên vào đâu bạn nhỉ?

  1. “$cmd” phai la ket qua tra ve ko ban, neu phai thi chi viec
   .
   .
   <?php echo "”; ?>
   dung khong?

 1. Mình dùng mã nguồn PHPfox !
  Bạn có thể hướng dẫn mình thêm vào đâu đc k ?
  Mình k biết lập trình nên k biết sữa chỗ nào hết !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *