Sử dụng nhiều template trong cùng site trong Joomla

Hầu hết tất cả các site Joomla đều sử dụng chỉ một template cho tất cả các trang. Nhưng Joomla hỗ trợ chức năng sử dụng nhiều template trong cùng một site. Bạn có thể làm theo các bước sau đây để sử dụng nhiều template trong cùng một website
– Bạn vào Extension->Install/Uninstall upload những template bạn cần sử dụng. Sau khi cài đặt thành công bạn có thể gán template cho trang web, menu và components mà bạn bạn muốn sử dụng khác templates
– Bạn có thể gán những templates khác nhau cho những menu khác nhau. Bạn click vào Extensions->Template Manager, chọn template mà bạn muốn gán cho một trang (menu item) riêng biệt. Sau khi bạn đã chọn xong template, trên phía bên trái của màn hình, bạn sẽ nhìn thấy Menu Assignment. Bạn chọn Select from List, và sau đó chọn những menu, trang nào bạn muốn có template khác với template mặc định. Cuối cùng bạn bấm Apply hoặc bấm vào Save.


5 comments

 1. Thúy xin bổ xung!
  Bài viết ở trên là viết ở Joomla 1.5

  Còn Joomla 1.6 thì cũng tương tự, nhưng đường dẫn và giao diện có đổi tí xíu.
  – Đường dẫn như sau: Aministration/Extensions/Template Manager
  – Giao diện, sau khi vào Template Manager -> chọn một template bất kỳ để edit -> bạn sẽ thấy giao diện khác với giao diện bên trên

 2. tại sao mình cài 2 theme cho site của mình theo cách của bạn mà không được nhỉ?
  Mình sài Joomla 2.5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *