Hàm TEXT chuyển đổi số sang dạng text

Hàm TEXT chuyển đối một số thành dạng văn bản (text) theo định dạng được chỉ định cho trước.

Cú pháp:

=TEXT(number,format)

Trong đó:

 • number: là số cần chuyển sang dạng text
 • format: kiểu định dạng số hoặc ngày tháng năm

Một số kiểu định dạng kiểu số  như là: ###,000, #,##0.00, ….

Một số kiểu định dạng ngày tháng năm, hoặc giờ: dd/MM/yyyydd/MM/yyyy hh:mm:ss, d/m/yyyy, d/MMM/yyyy, ….

Ví dụ 1:

Bạn gõ vào ô A2 dòng lệnh sau:

=TEXT(NOW(),”dd/MM/yyyy”) -> kết quả trả về là 22/07/2010

Ví dụ 2:

Hàm này rất hữu dụng khi bạn chuyển dữ liệu của những cột có dạng ngày tháng năm không đồng đều như: d/m/yyyy hoặc dd/m/yyyy, hoặc d/mm/yyyy sang kiểu định dạng đầy đủ dd/MM/yyyy.

Bạn gõ vào ô B3 dòng lệnh sau:

=TEXT(“2/1/2010“,”dd/MM/yyyy”) -> 02/01/2010


7 comments

 1. mình có 32:30 hour, muốn đổi sang số để tính lương thì làm thế nào nhỉ? làm hoài không được gì hít. Các bác giúp mình với.

 2. các bạn giúp mình chuyển 5 chư số thành ngày tháng năm với
  vd: 01056 thành ngày 01/05/2016
  mình đang rất cần, cảm ơn nhìu

 3. mình muốn đổi số 3% sang dạng text được không? Bạn giúp mình với. Cảm ơn bạn nhìu.

 4. mình đã chuyển định dạng ngày tháng năm từ dạng date sang dạng text, ngày tháng năm <10 cũng đã đặt công thức chuyển xong, nhưng đến khi ghép hai cột vào nhau thì lại ko được. Bạn cho mình công thức với
  mình cảm ơn nhiều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *