Nguyên nhân không upload được code lên server Google App Engine

Khi bạn tiến hành upload code mà bị lỗi như hình bên dưới, theo kinh nghiệm cá nhân tôi thì bạn nên kiểm tra lại giờ trên máy local của bạn
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *