Hàm nối chuỗi

Trong excel có 2 cách để nối nhiều chuỗi lại với nhau.

Cách 1: chúng ta dùng dấu &.
Cách 2: chúng ta dùng hàm CONCATENATE.

Cú pháp:

=CONCATENATE(text1, text2, …, textn)

Trong đó:

  • text1: chuỗi thứ 1
  • text2: chỗi thứ 2
  • textn: chuỗi thứ n

Ví dụ 1: nối chuỗi dùng dấu &

 

Tại cột E dùng dấu & để nối chuỗi

Ví dụ 2: nối chuỗi dùng hàm CONCATENATE

 

Tại cột D dùng hàm CONCATENATE để nối chuỗi.

Góc Kinh Nghiệm chúc các bạn thành công! :-)


7 comments

  1. ban oi minh da thu roi nhung tai sao cac ky tu lai dinh sat nhau ma khong tach ra duoc. vi du: cao thanh tam. sau khi minh dung cong thuc nhu huong dan tren no lai thanh: caothanhtam ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *