Cách deploy WCF RIA Services lên IIS sử dụng WCF RIA Services 3 beta

1. Deploy web lên IIS

– Nhấn chuột phải lên project  “APDPO.web” -> Chọn properties. Hình minh họa bên dưới:

– Chọn Web ->  Use Local IIS Web server-> click button “ Create Virtual Directory”

2. Cấu hình tập tin Web.config

Mở tập tin Web.config, thêm mới dòng lệnh sau trong  tag <system.webServer>. Bạn xem hình minh họa bên dưới.

<add name=”DomainServiceModule” preCondition=”managedHandler” type=”System.Web.Ria.Services.DomainServiceHttpModule, System.Web.Ria, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35″ />

 

3. Cấu hình SQL server 2005
Thêm tài khoản guest vào database và cấp quyền cho tài khoản guest
Nhấn chuột phải lên database abriAPDO->Properties

Trong Select a page -> Permissions , sau đó nhấn nút “Add”

Sau khi nhấn Add, cửa sổ bên dưới được mở ra: nhấn nút Browse…, sau đó check vào guest -> nhấn OK

Cuối  cùng chọn guest và cấp quyền trong Grant như hình bên dưới (tô vàng)-> Nhấn ok để kết thúc.

Build lại toàn bộ project và chạy chương trình.
4. Cài đặt RIA trên server
Nếu cài đặt RIA 1 cách bình thường, nó sẽ yêu cầu VS và silverlight tools. Bạn có thể dùng 2 cách được giới thiệu ở đây để cài đặt RIA
Đã làm thành công theo cách 2:

msiexec /i RiaServices.msi SERVER=TRUE

OR

msiexec /package RiaServices.msi SERVER=TRUE

Góc Kinh Nghiệm chúc các bạn thành công!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *