Hàm SUMIF tính tổng các ô trong vùng thỏa 1 điều kiện cho trước

Giả sử bạn cần tính toán số năm thâm niên cho từng nhân viên để bạn tặng tưởng cho nhân viên vào dịp cuối năm xem như là tấm lòng của công ty, công ty công nhận những nhân viên có tấm lòng ở lại làm việc với công ty trong một thời gian dài. Nhưng không phải nhân viên nào cũng được trợ cấp tiền thân niên vào cuối năm. Chỉ có những nhân viên làm vệc trên 2 năm trở lên mới được hưởng trợ cấp thân niên vào cuối năm.

Mỗi năm thâm niên được nhận thưởng tương đương với mức 5,000,000. Vì vậy tổng số tiền trợ cấp thân niên sẽ là tổng số năm của những nhân viên có thâm niên >2 năm, nhân với 5 triệu.

Dùng hàm SUMIF để tính tổng số năm của nhân viên có thân niên lớn hơn hoặc bằng 2 năm.

Cú pháp:

=SUMIF(range, criteria, [sum_range])

Trong đó:

  • range: là một vùng các ô để so sánh với điều kiện tính tổng, không tính ô chứa giá trị rỗng hoặc chuỗi (nếu gặp ô rỗng hoặc chuỗi thì tự động bỏ qua)
  • criteria: điều kiện để tính tổng, có thể là số, biểu thức, chuỗi tùy ý. Ví dụ: “>2”, 2, “2”, “nam”,”nữ”, … Và không phân biệt chữ hoa, chữ thường. Điều kiện này chấp nhận các ký tự dại diện như *, ?
  • sum_range: vùng các ô thực sự để tính tổng, nếu không có thì Microsoft Excel tự hiểu và mặt định là sum_range = range.

Ví dụ: quan sát hình bên dưới

Ở đây chỉ có nhân viên ở dòng số 6 là không đủ 2 năm (được tô màu đỏ).

Vì thế khi tính tổng, thì hàm SUMIF tự động bỏ nhân viên này ra và tổng số tiền trợ cấp cho nhân viên có thân niên chỉ còn là 65,000,000 đồng thay vì 72,500,000 đồng.

Chúc các bạn thành công với hàm SUMIF này :D !


62 Comments