Khắc phục lỗi không sử dụng được php_rar trên WAMP PHP 5.2

Nếu bạn gọi hàm rar_open mà máy của bạn bị crash thì bạn nên update lại php_rar.dll. Bạn vào địa chĩ này để download phiên bản php_rar phù hợp và chép đè lên bản php_rar.dll trên wamp để khắc phục lỗi.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *