One comment

  1. Bạn ơi cho mình hỏi mình đang dùng win 8 pro 64bit thì tải bản nào vậy bạn. Mình thấy có các bản static, shared..và mình có phải tải thêm những gì nữa nhỉ? cám ơn bạn nhiều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *