Hàm WEEKDAY() trả về số thứ tự của một ngày nào đó trong tuần

Đôi khi chúng ta cần biết một ngày nào đó có thứ tự là thứ mấy trong tuần để phục vụ cho việc tính toán của mình. Trong excel có hỗ trợ hàm WEEKDAY() để ta chúng ta làm điều đó. Hàm WEEKDAY() sẽ trả về một giá trị số nguyên dương. Hàm WEEKDAY() cho phép chúng ta điều chỉnh tùy chọn để thiết lập ngày đầu tuần có thể là chủ nhật hoặc thứ 2, số thứ tự bắt đầu cho ngày đầu tuần có thể là 0 hoặc 1.

Cú pháp:

=WEEKDAY(serial_number, [return-type])

Trong đó:

 • serial_number: là một biểu thức thời gian, có thể là số hoặc có thể là ngày.
 • return_type: tùy chọn để xác định kiểu giá trị trả về cho hàm WEEKDAY()

+ 1 hoặc để trống: ngày chủ nhật có giá trị là 1, ngày thứ bảy có giá trị là 7

+ 2: ngày thứ hai có giá trị là 1, ngày chủ nhật có giá trị là 7

+ 3: ngày thứ hai có giá trị là 0, ngày chủ nhật có giá trị là 6

Ghi chú: nếu bạn sử dụng tùy chọn 1, và ô bạn đặt công thức có định dạng là dddd thì giá trị trả về là tên của ngày trong tuần. Ví dụ: Monday, Tuesday, … Để định dạng dddd cho ô bạn làm như sau: nhấn chuột phải lên ô cần định dạng -> chọn “Format Cells …” -> chọn “Number” -> vào “Category” -> chọn “Custom” -> vào ô “Type” gõ giá trị dddd

Ví dụ minh họa:

Giả sử tại ô A1 có giá trị “20/12/2010” và ô A1 được định dạng là “dd/mm/yyyy”.

Lần lược gọi hàm WEEKDAY() với các tùy chọn:

=WEEKDAY(A1) -> giá trị trả về là 2

=WEEKDAY(A1,2) -> giá trị trả về là 1

=WEEKDAY(A1,3) -> giá trị trả về là 0

=WEEKDAY(A1) -> Giá trị trả về là Monday (khi ô gọi hàm được định dạng dddd)

=WEEKDAY(40532) -> giá trị trả về là 2

Chúc các bạn một ngày thành công! :|


19 comments

  1. Bạn dùng hàm CHOOSE() bên dưới để convert sang chuỗi:

   =CHOOSE(WEEKDAY(A1),”Chủ nhật”,”Thứ 2″,”Thứ 3″,”Thứ 4″,”Thứ 5″,”Thứ 6″,”Thứ 7″)

   => kết quả trả về là chuỗi “Thứ 2′”

 1. Vd: ngay den 17/03/03
  ngay di 18/04/03
  De tinh so tuan va so ngay le~ thi minh dung ham gi vay?
  Cam on!

  1. bạn dùng hàm:
   Tính Tuần:
   =INT((ngày đi – ngày đến)/7)
   Tính ngày lẻ:
   =MOD((ngày đi – ngày đến),7)

 2. cho ngay den, ngay di
  vd so ngay o la 17
  bat tinh trong 17 ngay o do co bao nhieu ngay chu nhat? tinh the nao? ai giup minh voi

 3. Em muốn tính số ngày hưởng chế độ ốm đau của Công nhân thì dùng hàm nào ạ? ( tính cả ngày vào viện và ra viện và trừ ngày chủ nhật ra)

 4. =WEEKDAY(A1) -> giá trị trả về là 2

  =WEEKDAY(A1,2) -> giá trị trả về là 1

  =WEEKDAY(A1,3) -> giá trị trả về là 0

  =WEEKDAY(A1) -> Giá trị trả về là Monday (khi ô gọi hàm được định dạng dddd)

  =WEEKDAY(40532) -> giá trị trả về là 2
  ad có thể giải thích cho e ko ạ, e ko hiểu chỗ trên ạ

 5. Làm sao để trả về toàn chữ viết hoa chứ không phải viết thường MONDAY chứ không phải Monday?

 6. Cách tính trung bình sl mua, sl ban vào ngày cuối tuần và các ngày còn lại trong tuần ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *