Khắc phục tình trạng flash đè lên html

Có bao giờ bạn bị tình trạng flash đè lên html như hình bên dưới :D

Nếu bạn gặp tình trạng như hình ở trên, mình chắc là bạn có thể thiếu tham số WMODE.

Bạn có thể khắc phục tình trạng trên bằng cách dùng tham số WMODE. Và bạn truyền vào giá trị là “opaque” hoặc là “transparent” để ngăn tình trạng flash nằm trên top layer của HTML document.

Chúc vui và không đau đầu vì flash :D


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *