Wamp đụng với Skype

Tình trạng: Không start được wamp (icon màu vàng/trắng)

– Start từng dịch vụ thì thấy Apache không start

– Vào Run > services.msc thì thấy service wampapache cũng không start, start bằng tay thì nhận được thông báo lỗi (trong thông báo lỗi có yêu cầu xem Log sẽ rõ hơn)

– Ừ thì xem log (Control Panel> Administrative Tools> Event Viewer> Application) thì xì ra một đống lỗi:

>>> Unable to open logs

>>> no listening sockets available, shutting down

>>> (OS 10048)Only one usage of each socket address (protocol/network address/port) is normally permitted. : make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:80

– Nghi ngờ trên máy có chương trình đụng với wamp, tắt thử Skype thì không ngờ đúng thiệt!


2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *