Tự động forward thư từ các e-mail khác nhau đến một địa chỉ email chính

Giả sử, có 2 địa chỉ e-mail như sau:

  • itthuydoan@gmail.com
  • thanhthuy@giaiphaptinhhoa.com

itthuydoan@gmail.com được chọn làm địa chỉ e-mail chính. Và mọi thư gửi đến địa chỉ e-mail thanhthuy@giaiphaptinhhoa.com sẽ tự động chuyển (forward) đến địa chỉ e-mail itthuydoan@gmail.com . Điều này sẽ giúp bạn không cần mất thời gian để đăng nhập cả 2 tài khoản e-mail.

Dưới đây là cách thiết lập:

  • Bước 1: đăng nhập vào tài khoản thanhthuy@giaiphaptinhoa.com
  • Bước 2: vào “Setting” -> chọn “Forwarding and POP/IMAP” -> vào “Forwarding” -> nhấn vào nút “Add a forwarding address”
  • Bước 3: nhập địa chỉ itthuydoan@gmai.com vào hộp thoại vừa mở ở bước 2 -> nhấn nút “Next” -> Nhấn nút “OK” của hộp thoại kế tiếp.
  • Bước 4: E-mail thuydoan@gmai.com sẽ nằm ngay bên dưới nút “Add a forwarding address” -> có một ô để nhập “Confirmation code” và một nút “Verify”. Giờ bạn thực hiện bước 5 bên dưới, để lấy “Confirmation Code”  để xác nhận email được nhận các thư forward
  • Bước 5: đăng nhập vào e-mail itthuydoan@gmail.com -> mở thư của “Gmail Team” -> sao chép lấy “Confirmation Code” -> sau đó dáng vào ô ở bước 4 -> nhấn nút “Verify” để kết thúc

Giờ đây, chỉ cần đăng nhập tài khoản itthuydoan@gmail.com để đọc thư mà thôi.

Chúc các bạn thành công! :roll:


One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *