Cách tạo 1 tập tin HTML đơn giản

Ví dụ minh họa:

<html>
  <title> GocKinhNghiem.com </title>
  <body>
   <H1> Góc Kinh Nghiệm </H1>
   <P> Chào các bạn đến với Góc Kinh Nghiệm! </p>
   Blog viết kinh nghiệm cá nhân về lập trình!
  </body>
</html>

Giả sử bạn chưa biết gì về HTML, để chạy được một tập tin html đơn giản bạn làm như sau:

 • Bước 1: bạn copy đoạn code bên trên ví dụ minh họa và dán vào notepad
 • Bước 2: lưu nội dung ở bước 1 thành tập tin tên gockinhnghiem.html vào ổ đĩa D:
 • Bước 3: bạn nhấn chuột phải tập tin gockinhnghiem.html -> chọn Open (hoặc vào trình duyệt gõ đường dẫn sau “file:///D:/gockinhnghiem.html”)

Giải thích:

 • Thẻ <html> dùng để định nghĩa một tập tin html
 • Thẻ <title> sẽ hiển thị têu đề “GocKinhNghiem.com” trên tab của trình duyệt
 • Thẻ <body> sẽ hiển thị nội dung của trang html

–       Thẻ <h1> là HTML headings

–       Thẻ <p> dùng định nghĩa đoạn văn bản

Chúc các bạn thành công!  :lol:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *