Khắc phục lỗi overflow trên IE7

Tình trạng được mô ta như sau:
– Ta có đoạn mã html như sau

– Ta có đoạn mã CSS như sau:

#container {
   height:100px;
   overflow:auto;
   }
#child {
   height:200px;
   width:60px;
}

Với đoạn mã trên sẽ chạy tốt trên Firefox, Chrome, nhưng trên trình duyệt internet explorer 7 sẽ gặp tình trạng child sẽ tràn ra ngoài như hình mình họa bên dưới:

Chúng ta khắc phục tình trạng trên bằng cách thêm postion:relative vào container


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *