HTML Comments

Comments được gọi nôm na là những chú thích. Comments được thêm vào HTML code nhằm mục đích giúp code của chúng ta dễ đọc, dễ hiểu và rõ ràng hơn. Comments được bỏ qua bởi các trình duyệt và nó không được hiển thị ra. Sử dụng comments rất có ít cho việc đọc lại hoặc cập nhật, chỉnh sửa code của chúng ta trong tương lai.

Ví dụ minh họa:

<html>
  <title> GocKinhNghiem.com </title>
  <body>
   <!-- Sử dụng thẻ <h2> làm heading -->
   <h2> Góc Kinh Nghiệm </h2>
   <!-- vẽ một đường ngang -->
   <hr />
   Xin chào các bạn đến với Góc Kinh Nghiệm
  </body>
</html>

Khi bạn chạy ví dụ minh họa trên thì những đoạn văn bản trong thẻ <!– –> sẽ bị bỏ qua không hiển thị lên trình duyệt.

Rất đơn giản!

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *