HTML Lines

HTML lines là những dòng được kẻ ngang theo trục hoành.

HTML sử dụng thẻ <hr /> để hiển thị một đường thẳng lên trình duyệt. Thẻ này được đóng ngay trong lúc mở thẻ.

Thẻ <hr /> thường được dùng để tách riêng từng đoạn văn bảng ra với nhau.

Ví dụ minh họa:

<html>
  <title> GocKinhNghiem.com </title>
  <body>
   Góc Kinh Nghiệm
   <hr />
   Xin chào các bạn đến với Góc Kinh Nghiệm
  </body>
</html>

Khi chạy ví dụ minh họa trên bạn sẽ thấy xuất hiện một đường thẳng giữa 2 đoạn văn bản: “Góc Kinh Nghiệm” và “Xin chào các bạn đến với Góc Kinh Nghiệm”

Rất đơn giản!

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *