Lỗi Use of undefined constant MCRYPT_RIJNDAEL_128 – assumed ‘MCRYPT_RIJNDAEL_128’ khi sử dụng class Encrypt của Kohana

Bạn sử dụng framework Kohana và bạn bị lỗi như hình bên dưới:

Nếu bị lỗi như trên, đơn giản bạn chỉ cần mở file cấu hình của PHP php.ini lên và bỏ comment dòng sau:

extension=php_mcrypt.dll

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *