Hướng dẫn cài đặt TinyMCE trên Drupal 7

Góc Kinh Nghiệm hồi này đang mò mẫm tập tễnh tìm hiểu Drupal. Drupal không giống như các CMS khác, có sẵn editor cho chúng ta. Sau một hồi mò mẫm mãi, Góc Kinh Nghiệm mới tìm được cách cài đặt TinyMCE cho Drupal 7, giúp cho việc viết article dễ dàng và thuận tiện hơn. Góc Kinh Nghiệm chia sẻ với các bạn cách cài đặt.

1. Cài đặt Wysiwyg
Trước tiên, chúng ta cần cài đặt module Wysiwyg. Các bạn download Wysiwyg tại đây và tiến hành cài đặt. Sau khi cài đặt, chúng ta sẽ có kết quả như hình bên dưới

Chúng ta enable wysiwyg module. Sau khi enable wysiwyg module. Chúng ta chọn Configure để cấu hình nó

Và chúng ta có màn hình cấu hình như hình như hình bên dưới. Nhìn vào hình bên dưới, chúng ta có nhiều editor để chúng ta có thể lựa chọn như: CKEditor, FCKeditor, jWYSIWYG, markItUp, NicEdit, TinyMCE… Góc Kinh Nghiệm chọn TinyMCE để sử dụng.

Sau khi cài đặt thành công wysiwyg module, chúng ta tiến hành cài đặt TinyMCE

2. Cài đặt TinyMCE

Chúng ta tiến hành download TinyMCE tại đây. Sau khi download TinyMCE về, chúng ta bỏ nó vào thư mục sites/all/libraries như hình bên dưới

Sau khi copy xong, chúng ta vào lại phần cấu hình của module wysiwyg, chúng ta sẽ thấy TinyMCE đã được install

Cũng chính trên trang cấu hình của module wysiwyg, chúng ta chọn editor cho các input format như hình bên dưới. Sau khi chọn xong, chúng ta bấm Save

3. Cấu hình TinyMCE

Sau khi tiến hành các bước trên, chúng ta vẫn chưa có thể sử dụng được TinyMCE. Các bạn có thể add thử một article, chúng ta có thể thấy dàn nút của TinyMCE không hiển thị lên cho chúng ta sử dụng như hình bên dưới

Chúng ta quay trở lại màn hình cấu hình Wysiwyg, vào edit để enable các button lên

Sau khi chọn edit, chúng ta vào phần BUTTONS AND PLUGINS để enable các button của TinyMCE

Chúc các bạn thành công :D


6 comments

  1. bạn ơi cho mình hỏi sao trog khung soạn thảo thì mình hiển thị được hình ảnh nhưng khi post bài lên thì nó hiện đoạn html dù mình chọn full html ở text format

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *