Khắc phục lỗi chuyển đổi tag img thành [img], link thành [url] khi dùng TinyMCE trong Drupal 7

Bạn sử dụng TinyMCE trong Drupal 7. Khi bạn tạo mới một article, page có image, hyperlink sau khi bạn bấm save thì chúng bỗng nhiên biến thành [img], [url], [b]. Bạn xem thử hình bên dưới có giống như lỗi bạn gặp không?

Nếu bạn bị lỗi giống như trên, bạn hãy làm theo các bước sau
– Vào Configuration
– Chọn Wysiwyg profiles ở nhóm CONTENT AUTHORING
– Click edit

– Bỏ chọn BBCode để giải quyết vấn đề


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *