Hướng dẫn tạo ứng dụng ASP.NET MVC đầu tiên

Chuẩn bị workstation

Workstation ở đây, Góc Kinh Nghiệm tạm gọi nôm na là nơi bạn sẽ viết code, nơi bạn thao tác, soạn thảo để tạo ra ứng dụng ASP.NET MVC. Từ workstation rất phổ biến, và để giữ sát nghĩa Góc Kinh Nghiệm sẽ không dịch từ này sang tiếng Việt.

Trước khi bạn viết bất cứ dòng code ASP.NET MVC 2 nào, bạn cần cài đặt các tools phát triển liên quan cho workstation của bạn. Để xây một dựng ứng dụng ASP.NET MVC 2, bạn cần một trong 2 điều bên dưới:

 • Visual Studio 2010 (bất cứ edition nào) hoặc Visual Web Developer 2010 Express miễn phí. Cả 2 đều đã mặc định có sẵn ASP.NET MVC 2.
 • Visual Studio 2008 SP1 (bất cứ edition nào) hoặc Visual Web Developer 2008 Express SP1. Cả 2 không mặc định có sẵn ASP.NET MVC 2, vì vậy bạn cần tải và cài đặt ASP.NET MVC 2 từ địa chỉ www.asp.net/mvc/.

Nếu bạn vẫn không có một trong 2 điều trên, cách dễ nhất để bắt đầu là download và sử dụng Microsoft’s Web Platform Intaller có sẵn miễn phí tại www.microsoft.com/web/. Tool này sẽ tự động download và cài đặt phiên bản mới nhất của Visual Web Developer Express, ASP.NET MVC 2, SQL Server 2008 Express, IIS và một số tools phát triển hữu ích khác nữa.

Ghi chú:

Trong khi các ứng dụng ASP.NET MVC có thể phát triển trên bản Visual Web Developer 2008/2010 miễn phí, nhưng phần lớn các lập trình viên chuyên nghiệp sẽ sử dụng Visual Studio để thay thế (phát triển ứng ASP.NET MVC trên Visual Studio), bởi vì Visual Studio là một sản phẩm thương mại phức tạp hơn nhiều, nên hỗ trợ đầy đủ các tính năng. Hầu hết các ví dụ minh họa trên blog, Góc Kinh Nghiệm sẽ sử dụng Visual Studio 2010.

Tạo mới ứng dụng ASP.NET MVC

Một khi bạn đã cài đặt ASP.NET MVC 2 (được cài mặc định nếu bạn đã cài Visual Studio 2010), bạn sẽ chọn 1 trong 2 template để bắt đầu khi tạo mới một project:

 • ASP.NET MVC 2 Web Application: tạo một ứng dụng mẫu nhỏ mà bạn có thể xây dựng lên. Ứng dụng mẫu này xây dựng sẵn bao gồm user registration, authentication, navigation, và relaxing, blue-themed CSS stylesheet.
 • ASP.NET MVC 2 Empty Web Application: tạo ra một bộ gồm các thư mục (folders) và các tập tin (files) tối thiểu cần cho hầu hết mọi ứng dụng ASP.NET MVC 2.

Để tránh việc rối rấm và đảm bảo hiểu thực sự framework hoạt động như thế nào, chúng ta sẽ sử dụng ASP.NET MVC 2 Empty Web Application.

Chúng ta bắt đầu tạo project mới theo các bước như sau:

 • Bước 1: Mở Visual Studio, chọn File -> New -> Project: xuất hiện hộp thoại như hình 1 bên dưới:

Hình 1: Tạo mới ASP.NET MVC 2 project

 • Bước 2: làm theo các bước từ (1) đến (4) như hình 1 ở trên

(1) Chọn Web

(2) Chọn .NET Framework 4 hoặc .NET Framework 3.5 (nếu bạn đang sử dụng Visual Studio 2008, bạn bắt buộc phải chọn .NET Framework 3.5)

(3) Chọn ASP.NET MVC 2 Empty Web Application

(4) Cuối cùng là bạn đặt trên project của mình, ở đây Góc Kinh Nghiệm đặt tên là MyFirstMvcApplication

 • Bước 3: nhấn nút “OK” Visual Studio sẽ thiết lập một cấu trúc project mặc định cho bạn.

Ứng dụng đã được tạo, bây giờ bạn thử chạy ứng dụng vừa tạo bằng cách nhấn phím F5 (hoặc chọn Debug -> Start Debugging). Nếu xuất hiện thông báo để bạn cho phép debugging, bạn nhấn vào OK, nếu không có thì bỏ qua. Tuy nhiên, bởi vì chúng ta sử dụng  ASP.NET MVC 2 Empty Web Application, ứng dụng sẽ chưa chứa bất cứ controllers nào, vì thế ứng dụng sẽ trả về lỗi 404 Not Found khi chúng ta chạy ứng dụng, xem hình 2 bên dưới:

Hình 2: Chạy ứng ụng ASP.NET MVC 2 khi không có controller

Bây giờ bạn hãy stop ứng dụng lại, và sau đó add controller đầu tiên cho ứng dụng (stop ứng dụng bằng cách tắt trình duyệt IE hoặc quay lại Visual Studio nhấn tổ hợp phím Shift + F5 để stop).

Thêm controller đầu tiên vào ứng dụng

Trong kiến trúc MVC (model-view-controller), các incoming requests được điều khiển bởi các controllers. Trong ASP.NET MVC, controllers chỉ đơn giản là các classes C# (thông thường được kế thừa từ System.Web.Mvc.Controller, class cơ bản controller được gắn xây dựng trong framework). Mỗi phương thức public trong một controller được xem như là một phương thức action, có nghĩa là bạn có thể gọi nó từ Web thông qua các URL.

Mặc định project được tạo có sẵn thư mục tên Controllers, không bắt buộc bạn đặt tất cả các controller ở thư mục này, nhưng thư mục này là một tiện ích hữu ích. Vì thế, để tạo controller đầu tiên, bạn làm theo hướng dẫn bên dưới.

Nhấp chuột phải lên thư mục Controllers trong cửa sổ Solution Explorer, chọn Add -> Controller. Xuất hiện hộp thoại tên “Add Controller”, nhập tên “HomeController” vào textbox tên Controller Name, nhấn nút Add để hoàn tất, xem hình 3 bên dưới:

Hình 3: Tạo mới controller cho project

Kế tiếp, tập tin HomeController.cs được mở ra, bỏ hết code đã có sẵn trong class HomeController, thay bằng code bên dưới:

public class HomeController : Controller
{
  public string Index()
  {
   return "Chào bạn đến với Góc Kinh Nghiệm!";
  }
}

Chạy ứng dụng, Góc Kinh Nghiệm thu được kết quả như hình 4 bên dưới:

Hình 4: Kết quả thu được khi chạy ứng dụng

Thế là dụng ASP.NET MVC đầu tiên đã được tạo và chạy thử.

Góc Kinh Nghiệm chúc các bạn thành công!  :roll:

 


One comment

 1. chào bạn ,mình tạo 1 ứng dụng Web MVC 2 Application trên VS2008, đã có đầy đủ các class trong lớp Controller nhưng khi chạy vẫn bị lỗi “The Resource cannot be found” là vì nguyên nhân gì nhỉ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *