Cộng thêm ngày/tháng/năm vào một ngày bất kỳ trong excel

Góc Kinh Nghiệm sẽ hướng dẫn bạn cách cộng thêm ngày hoặc tháng hoặc năm hoặc cả ngày/tháng/năm vào một ngày bất kỳ trong biểu thức excel.

Công thức tổng quát:

=DATE(YEAR(start_date) + add_year, MONTH(start_date) + add_month, DAY(start_date) + add_day)

Trong đó:

  • start_date: một ngày, hoặc một ô chứa giá trị ngày được tham chiếu đến
  • add_year: số năm được cộng thêm vào start_date
  • add_month: số năm được cộng thêm vào start_date
  • add_day: số ngày được cộng thêm vào start_date

Dưới đây là 3 ví dụ cụ thể cho từng trường hợp:

  • Ví dụ 1: Cộng thêm NGÀY vào start_date

  • Ví dụ 2: Cộng thêm THÁNG vào start_date

  • Ví dụ 3: Cộng thêm NĂM vào start_date

Ghi chú: đối với trường hợp ở ví dụ 1, chỉ cần cộng thêm ngày thôi bạn chỉ dùng công thức sau sẽ ngắn gọn hơn

= A2 + 3

= A3 + 10

= A4 +  45

=>  Kết quả sẽ tương đương, với điều kiện là A2, A3, A4 phải có kiểu định dạng là DATE

Rất đơn giản và dễ hiểu!

Góc Kinh Nghiệm chúc các bạn thành công!  :roll:

 


27 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *