The ‘Microsoft.Jet.OLEDB.4.0’ provider is not registered on the local machine

Khi bạn chạy trang web của mình báo lỗi The ‘Microsoft.Jet.OLEDB.4.0’ provider is not registered on the local machine. Lỗi ngày xảy ra thông thường do 1 trong 2 trường hợp sau:

  • Máy bạn không cài Office 2007 Jet drivers
  • Hoặc là bạn chạy ứng dụng 32 bit trong môi trường x64 mặc định

Để giải quyết lỗi trên bạn có thể dùng một trong hai giải pháp sau:

Thứ nhất, tải 2007 Office System Driver của Microsoft về cài đặt (đây là cách dễ nhất)

Cách thứ hai,

  • Đối với Windows 2008: Vào Server Manager > Roles > Web Server (IIS) > Internet Information Services (IIS) Manager, nhìn vào phía dưới tên máy tính bạn > Application Pool.
  • Dối với Windows 7: Vào Programs > Administrative Tools > Internet Information Services (IIS) Manager, nhìn vào phía dưới tên máy tính bạn > Application Pool.

Chọn DefaultAppPool -> Advanced Settings … thiết lập thuộc tính Enable 32-Bits Applications thành True, xem hình bên dưới:

Cuối cùng là restart lại IIS, sau đó chạy lại ứng dụng bạn. Bây giờ lỗi không còn nữa.

Góc Kinh Nghiệm chúc các bạn thành công!  :lol:


One comment

  1. Bạn ơi. Nếu bây giờ mình thuê host của một nhà cung cấp thì mình phải cấu hình như thế nào để tránh được lỗi này? Mình vào Plesk Panel thì ko có phần cấu hình IIS :| Giúp mình với

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *