Một số lệnh của RubyGem trên Ubuntu

gem -version
gem list -r credit: tìm gem có tên là credit tại remote server. -r là tìm ở remote server, không tìm ở local
gem lít -l credit: tìm gem có tên là credit tại local. -l là tìm ở local, không tìm ở remote server
gem update –system
gem uninstall rubygems-update
gem install gemname
gem uninstall gamename: gỡ bỏ gem được chỉ định
gem uninstall gamename -v: gỡ bỏ gem với version được chỉ định
gem update gemname: cập nhập gem được chỉ định
gem update: cập nhật tất cả các gem
gem install sqlite3-ruby
gem install rails
gem list –local rails
gem install rails –version 3.0.1


2 comments

  1. Phần tài liệu về RoR ít quá…Mình đang có kế hoạch xây dựng 1 site chia sẻ kinh nghiệm về RoR….
    Gockinhnghiem có hứng thú thì liên hệ với mình qua mail nhé…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *