Xác định loại trình duyệt đang sử dụng hiện tại dùng php

Đôi lúc chúng ta test trang web của mình trên nhiều trình duyệt khác nhau, như trình duyệt cho máy tính bình thường, trình duyệt cho ipad, iphone, …

Đoạn code bên dưới, Góc Kinh Nghiệm sẽ hướng dẫn cách xác định trình duyện hiện tại có phải là iPhone hay không?

<?php
	echo 'Author: www.gockinhnghiem.com<br/>';
	$browser = strpos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"iPhone");
	if ($browser == true)
	{
		echo 'This is iPhone';
	}
	else
	{
		echo 'This is not iPhone';
	}
?>

Kết quả như bên dưới, nếu chúng ta đang test trên iPhone

Author: www.gockinhnghiem.com
This is iPhone

Tương tự cho iPhone, iPad, Android, Safari, …

Góc Kinh Nghiệm chúc các bạn thành công! :razz:


2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *