Cách lấy mảng các category_id loại featured_categories của menu

Giả sử bạn có một menu id, bạn cần lấy tất cả các category_id loại ‘featured_categories’ thuộc về menu đó.

Code minh họa:

jimport('joomla.html.parameter');

$menu = JSite::getMenu();
$item = $menu->getItem($menu_id);
$params = new JParameter($item->params);
$catids = $params->get('featured_categories');

print_r($catids);

Kết quả trả về một mảng các category_id

Tương tự cho các parameter khác, bạn vào database -> mở bảng jos_menu -> vào field tên params, ở đây có nhiều loại parameter. Tùy mỗi loại mà kết quả trả về có thể là mảng (array) hay chuỗi (stirng). Ở ví dụ trên loại ‘featured_categories‘  sẽ trả về một mảng (array).

Góc Kinh Nghiệm chúc các bạn thành công! :razz:


2 comments

  1. chị thanh thúy ơi! em muốn hỏi chị nhiều về lập trình. có gì chị giúp em được không? nick em là kperx ạ. chị add nick em với nha. thank chị nhiều. hì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *