Cách tạo Widget Areas

Đoạn code bên dưới minh họa việc thêm 2 widget areas có tên: First Widget AreaSecond Widget Area vào sidebar. Bạn mở tập tin functions.php có đường dẫn: \wp-content\themes\{tên-theme-của-bạn}\functions.php. Thêm vào đoạn code bên dưới.

function my_widgets_init() {
 register_sidebar( array(
 'name' => 'First Widget Area',
 'id' => 'first-widget-area',
 'description' => __( 'The first widget area'),
 'before_widget' => '<li id="%1$s" class="widget-container %2$s">',
 'after_widget' => "</li>",
 'before_title' => '<h3 class="widget-title">',
 'after_title' => '</h3>',
 ) );
 register_sidebar( array(
 'name' => 'Second Widget Area',
 'id' => 'second-widget',
 'description' => __( 'The second widget area'),
 'before_widget' => '<li id="%1$s" class="widget-container %2$s">',
 'after_widget' => "</li>",
 'before_title' => '<h3 class="widget-title">',
 'after_title' => '</h3>',
 ) );
} 

// Add the widget areas
add_action( 'init', 'my_widgets_init' );

Nhấn phím Ctrl + S để lưu lại tập tin functions.php

Bạn vào phía admin: Appearance\Widget để để xem 2 widget areas vừa tạo ở trên.

Góc Kinh Nghiệm chúc các bạn thành công! :roll:


4 comments

 1. Đây là kinh nghiệm lúc mình làm việc và muốn chia sẽ cho mọi người. Nếu bạn chưa gặp trường hợp này, hy vọng những bài viết khác hữu ích với bạn :)

Leave a Reply to khoa Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *