Thêm menu vào administration

Khi login vào phía administration, nhìn phía bên trái chúng ta sẽ thấy một dãy các menu như là: Posts, Media, Links, Pages,  …, Settings. Ứng với mỗi menu có nhiều menus con hay còn gọi là sub-menu.

Hôm nay Góc Kinh Nghiệm sẽ hướng dẫn bạn cách thêm sub-menu tên GKN_submenu vào menu Settings (menu cuối cùng trong danh sách menu kể trên) của WordPress. (Bắt buộc bạn phải biết viết plugin trước khi đọc bài post này, nếu bạn chưa biết viết plugin có thể tham khảo tại đây)

Bây giờ chúng ta làm theo từng bước bên dưới:

 • Bước 1: Vào thư mục plugins -> tạo thư mục GKN_submenu (đường dẫn sau khi tạo như sau: [root_directory]/wp-content/plugins/ GKN_submenu)
 • Bước 2: Tạo tập tin tên GKN_submenu.php trong thư mục vừa tạo ở bước 1 (đường dẫn như sau: [root_directory]/wp-content/plugins/ GKN_submenu/GKN_submenu.php)

Bước 3: Thêm đoạn code bên dưới vào tập tin GKN_submenu.php tạo ở bước 2

<?php

 /*

 *   Plugin Name: Góc Kinh Nghiệm's sub-menu

 *   Plugin URI: http://www.gockinhnghiem.com

 *   Description: Thêm sub-menu trong menu Settings

 *   Author: Góc Kinh Nghiệm

 *   Author URI: http://www.gockinhnghiem.com

 */ 

 // Hook menu GKN_submenu vào amdmin menu

 add_action('admin_menu','them_GKN_submenu');

 // Action function cho hook ở trên

 function them_GKN_submenu(){

   // Thêm sub-menu tên GKN_submenu vào Settings:

   add_options_page(__('Góc Kinh Nghiệm','GKN_submenu'),__('Góc Kinh Nghiệm sub-menu','GKN_submenu'),'manage_options','GKN_submenu','CSP_settings_page');     

 } 

 function CSP_settings_page(){ ?>    

     <h1>Góc Kinh Nghiệm xin chào bà con!</h1>    

 <?php }

Nhấn Ctrl + S để lưu lại tập tin.

 • Bước 4: Login vào phía administrator -> vào Plugins -> Installed Plugins, bạn sẽ thấy một plugin tên Góc Kinh Nghiệm’s sub-menu, bên dưới có link tên ‘Activate’. Nhấn vào ‘Activate’ để kích hoạt plugin vừa tạo.
 • Bước 5: Sau khi thực hiện kích hoạt xong ở bước 4, nhìn xuống menu Settings ở cuối dãy menu bên trái, bạn sẽ thấy một sub-menu tên “Góc Kinh Nghiệm sub-menu”, nhấn vào sub-menu đấy chúng ta sẽ thấy dòng “Góc Kinh Nghiệm xin chào bà con!” hiện lên bên phải sub-menu.

Xong 5 bước trên thì chúng ta đã có một sub-menu bên trong Settings menu.

Mở rộng:

Nếu bạn muốn thêm sub-menu vào menu khác như là Posts, Media, Links, Pages, … chứ không phải Settings menu thì ở chổ hàm add_options_page() bạn thay một trong những hàm tương ứng bên dưới:

 • add_dashboard_page()
 • add_posts_page()
 • add_media_page()
 • add_links_page()
 • add_pages_page()
 • add_comments_page()
 • add_theme_page()
 • add_plugins_page()
 • add_users_page()
 • add_management_page()

Trong bài tới Góc Kinh Nghiệm sẽ thướng dẫn bạn tạo một menu chính cho riêng mình mà không sử dụng các menu mặc định của WordPress (tạo một menu tương tự như là Settings menu), và trong đó chứa nhiều sub-menu .

Góc Kinh Nghiệm chúc các bạn thàn công! :roll:


One comment

 1. Mình thấy bài viết của bạn rất hat. Bạn viết tiếp TUT này đi. Mình đang tò mò lắm rồi đây hi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *