Tóm lượt sách Đắc nhân tâm

Sáu cách gây thiện cảm

– Thành thật chú ý tới người khác

– Giữ nụ cười trên môi

– Xin nhớ rằng người ta cho cái tên của người ta là âm thanh êm đềm nhất, quan trọng nhất trong các âm thanh

– Biết nghe người khác chuyện. Khuyến khích họ nói về họ

– Bạn thích cái gì thì nói với họ về cái đó

– Thành thật làm cho họ thấy sự quan trọng của họ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *