Rồng đỏ Asus

Đầu năm con rồng mình tậu anh chàng Asus core i5, RAM 4GB, HDD 640GB màu đỏ. Năm nay là năm con rồng, một năm mà theo ông bà ta sẽ là năm làm ăn khấm khá, thịnh vượng. Vì vậy mình đặt tên cho đứa con tinh thần và vật chất của mình là ‘Rồng đỏ – Red dragon’.

Cục cưng Rồng đỏ :)
Amazon kindle ebook reader
Em Dell Inspiron N4030

 


2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *