Chụp màn hình iphone

Góc kinh nghiêm xin chia sẻ cách chụp màn hình của IPhone. Chúng ta chỉ cần bấm kết hợp 2 nút home và nút lock như hình bên dưới.

Bấm kết hợp hai nút Home và Lock

Sau một tiếng tách như tiếng máy chụp hình và màn hình chiếc IPhone của chúng ta chớp một tí là màn hình đã được chụp và lưu trong Photos. Kết quả của màn hình trên chúng ta như hình sau


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *