Hàm COUNTA() đếm số ô khác rỗng

Ở những bài post trước Góc Kinh Nghiệm đã giới thiệu đến các bạn hàm COUNTIF() & COUNTIFS() để đếm số ô thỏa mãn một hoặc nhiều điều kiện nào đó. Hôm nay các bạn sẽ được làm quen với hàm COUNTA(), cũng là một dạng hàm đếm các ô có điều kiện.

Hàm COUNTA() dùng để đếm tổng số ô khác rỗng trong một dãy các ô.

Cú pháp:

=COUNTA(value1, [value2], …)

Trong đó:

 • value1: bắt buộc, là đối số đầu tiên đại diện cho những giá trị mà bạn cần đếm, được gọi là đối số 1
 • value2, … tùy chọn, là những đối số tiếp theo đại diện cho những giá trị mà bạn muốn đếm và được gọi là đối số 2, …. Hàm COUNTA() cho phép tối đa là 255 đối số.

Ghi chú:

–          Hàm COUNTA() đếm các ô chứa bất kỳ thông tin nào miễn là ô đó khác rỗng, nó sẽ đếm luôn những ô có giá trị lỗi và những ô có giá trị text nhưng bị rỗng ví dụ như là (“”). Ví dụ, bạn dùng công thức tính giá trị, nhưng công thức đó tính toán giá trị trả về là một chuỗi rỗng. Thì hàm COUNTA() vẫn đếm ô có chuỗi rỗng được tính bởi công thức này.

–          Nếu bạn không cần đếm những giá trị logic, chuỗi hoặc những giá trị lỗi (hay nói cách khác, nếu bạn chỉ muốn đếm những ô mang giá trị số) hãy dùng hàm COUNT()

–          Nếu bạn muốn đếm những ô thỏa mãn một hay nhiều điều kiện nào đó thì dùng hàm COUNTIF() hoặc COUNTIFS()ss

Ví dụ minh họa:

A

1 Chi phí
2

50,000

3
4

3,000

5

43,000

6 Không có
7 #VALUE!
8
9

5

Ô A9 có giá trị là 5 với công thức như sau:

=COUNTA(A2:A8)

Rất dễ hiểu và dễ áp dụng đấy nhé.

Góc Kinh Nghiệm chúc các bạn thành công! :shock:


6 comments

 1. CM
  CB
  CP cong vòng
  CB xước
  CR LỖ KIM TO
  CO
  CG
  DC
  CM
  CG đai vải
  CC
  CB
  CB lỏng chỉ
  CP
  CO
  CM
  BZ
  DC
  CG
  CB lỏng chỉ
  CO
  J
  nếu mình muốn tính tổng những ô không phải ô rỗng nhưng lại chọn lọc theo tên.Ví dụ như muốn tiinhs tổng của CB có bao nhiêu ô không rỗng. (như bảng tính ở trên ) giúp mìnhnhes

 2. A B C D E F G H I J K L M
  Mã KH Ngày Đọc Đơn
  1 7446 07-th1
  2 7333 07-th1 Ngày Tổng Đơn Hàng
  3 7333 07-th1 06-th1 4 Chỉ e dùm hàm gì trong excel vừa đếm vừa lọc đi dữ liệu trùng đó
  4 8332 07-th1 07-th1 4
  5 8332 07-th1
  6 4444 07-th1
  13 4444 07-th1
  15 8332 07-th1
  16 8332 06-th1
  17 7333 06-th1
  18 7333 06-th1
  19 7446 06-th1
  20 7446 06-th1
  21 7446 06-th1
  22 7879 06-th1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *