Làm sao hạn chế bấm các nút home, nút lock trên IPhone 4S IOS 5.0.1

Nếu chúng ta thường xuyên bấm nút home, nút lock… trên chiếc IPhone thân yêu của chúng ta sẽ khiến cho nó bị liệt. Trên IOS 5 đã có một chương trình giúp cho chúng ta hạn chế bấm những cái nút nhỏ nhắc xinh xinh đó là chương trình AssistiveTouch

Ok! Bây giờ chúng ta tiến hành mở và sử dụng chương trình AssistiveTouch.

1. Chọn Settings

Chọn Settings

2. Chọn tiếp Accessibility

3. Chọn tiếp AssistiveTouch

4. Chuyển qua chế độ On cho AssistiveTouch

Chuyển qua chế độ On cho chương trình AssistiveTouch

Sau khi chúng ta chuyển AssistiveTouch qua chế độ On, chúng ta sẽ thấy xuất hiện một biểu tượng ở phía góc màn hình

5. Cuối cùng chúng ta bấm vào biểu tượng đó và vọc

Bấm vào biểu tượng nút Home để thay thế cho nút Home hoặc bấm chọn Device để thay thế cho các nút khác như nút lock, nút volume, nút mute hình bên dưới

Hết rùi!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *