Bộ công cụ cho dân làm web

1. ColorPic

– Công dụng: giúp chúng ta lấy màu sắc trên màn hình

2. JRuler

– Công dụng: giúp chúng ta đo đặc mọi thứ

Còn bạn dùng gì ?


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *