Chỉnh báo thức chế độ rung không nhạc chuông cho IPhone

IPhone hỗ trợ chúng ta tạo được nhiều báo thức với những nhạc chuông khác nhau khá hay. Tuy nhiên đôi khi chúng ta cần báo thức chỉ cần rung không cần nhạc chuông :D. Một ví dụ cho điều này như là bạn muốn báo thức khi bạn ngủ trưa tại văn phòng làm việc của bạn mà không muốn phiền đến những người xung quanh mình cũng đang say ngủ chẳng hạn. Ngặt nỗi IPhone không hỗ trợ chúng ta báo thức chỉ rung không có tiếng. Tuy nhiên, chúng ta có thể khắc phục điều này bằng cách sử dụng nhạc chuông không tiếng cho IPhone

Chúng ta tiếng hành làm như sau:

1. Tải nhạc chuông không tiếng
– Các bạn file nhạc chuông IPhone không tiếng về

2. Bỏ nhạc chuông không tiếng vào IPhone

3. Chọn nhạc chuông không tiếng thay cho nhạc chuông có tiếng


One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *