Sửa lỗi The required anti-forgery form field “__RequestVerificationToken” is not present.

Mấy hôm nay rảnh rỗi sinh nông nỗi ngồi vọc em Orchard CMS. Khi đang ngọ ngoại tập tành viết một cái module đơn giản, post một cái email lên controller của module thì em nó phán cho quăng cho một cục lỗi xanh rờn The required anti-forgery form field “__RequestVerificationToken” is not present. như hình bên dưới:

orchard-cms-the-required-anti-forgery-form-field-

Với chút ít kinh nghiệm khi làm bên các CMS của PHP, mình đoán thử là do thiếu cái token gì đó chắc dùng để chống hack hiết gì đó. Google phát thì ra phải thêm đoạn mã sau vào form trước khi post lên server


Thế là fix được :D


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *