Dùng SQL statement để lấy tên table

Bạn đã từng làm dự án với số lượng tables khá nhiều trong database chưa? Làm sao mình có thể nhớ được hàng trăm tên của các tables để xem dữ liệu khi mình cần?

Hện tại mình đang làm dự án, khoảng hơn 60 người. Số lượng tables trong database vượt quá 300 tables. Và mình không làm sao nhớ nỗi mấy trăm tables đó tên chính xác là gì.

Cách giải quyết: bạn chỉ cần nhớ mại mại cái tên trong mấy trăm cái tables đó là được, sau đó bạn dùng câu lệnh SQL như bên dưới để tìm ra table mà bạn cần.

Giả sử bạn cần tìm table có tên ManageCustomersRelationshipHist, nhưng cái tên dài thòng lòng như thế làm sao mà nhớ nổi. Bạn sẽ dùng câu lệnh

select * from information_schema.tables
where table_name like '%Customer%'

Kết quả bạn thu về danh sách tên các tables có chứa tên table mà bạn cần tìm

Customers

ManageCustomersRelationshipHist

ManageCustomersCalelog

Giờ thì dễ dành tìm thấy tên table cần tìm rồi đó. Góc Kinh Nghiệm chúc các bạn một ngày vui vẽ.

 

 

 

 


One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *