Intall and uninstall WCF bằng command line

Hôm nay Góc Kinh Nghiệm tham gia support technical cho một dự án, học được một vài chiêu nên chia sẽ cho anh em. Bên dưới là hướng dẫn cách install and uninstall WCF bằng command line. Giả sử máy bạn đã cài .NET framework 4.0.

Bước 1: dùng lệnh cd để chuyển vào thư mục có tập tin InstallUtil.exe

cd C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319

Bước 2: Install service, chạy command InstallUtil.exe “<path_of_the_service_exe>”, ví dụ:

InstallUtil.exe "D:\Projects\Development\Source\MyProject\Bin\MySvc\Debug\MySvc.exe"

Bước 3: Sau khi install thành công bạn vào Start menu -> All Programs -> Administrative Tools -> Services, nhấn chuột phải -> chọn “Run as Administrator”

Bước 4: sort theo Name, và tìm service của bạn vừa install, nhấn chuột phải  -> chọn Start nếu service của bạn chưa được start.

Bước 5: Start menu -> All Programs -> Administrative Tools -> Event Viewer, nhấn chuột phải -> chọn “Run as Administrator” -> chọn “Applications and Services Logs” -> nhấn vào service của bạn vừa cài đặt -> cửa sổ bên phải sẽ hiện thị thông tin được log của service. Ở đây tiện lợi cho bạn debug service của bạn.

Event Viewer
Event Viewer

Trong trường hợp bạn muốn uninstall server của bạn thì bạn phải chạy bước 1 ở trên rồi tiếp theo là chạy command   InstallUtil.exe /u “<path_of_the_service_exe>, ví dụ

InstallUtil.exe /u "D:\Projects\Development\Source\MyProject\Bin\MySvc\Debug\MySvc.exe"

Chúc bạn thành công.

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *