Thứ tự tính từ trong tiếng Anh

Đôi khi chúng ta có nhiều hơn 2 tính từ trong câu, và chúng ta phân vân không biết trình tự sắp sếp của các tính từ đó như thế nào. Bên dưới là trật tự sắp sếp của tính từ trong câu. Rất hữu ích cho chúng ta, hãy thuộc nằm lòng trật tự của tính từ trong câu nhé.


Order of adj

Ví dụ:

– Carolyn saw a sad Japanese movie last weekend.

– Dan bought the beautiful French oil painting.

– Dave has two nice little brown dogs.

– He is a funny young boy.

– It is a lovely large wooden hose.

Với trật tự tính từ này sẽ có ích cho vốn kiến thức tiếng Anh của bạn.

Góc Kinh Nghiệm chúc các bạn thành công :)

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *