Cấu hình php chạy tự động trên Windows

Giả sử bạn có một đoạn code dùng gửi mail bằng ngôn ngữ PHP như sau

<?php
  $to = "admin@gockinhnghiem.com";
  $subject = "Gửi mail tự động trong PHP";
  $body = "Xin chào mọi người! Chúng tôi là Góc Kinh Nghiệm";
  if (mail($to, $subject, $body))
  {
   echo("<p>Gửi mail thành công...</p>");
  }
?>

Đây là một đoạn mã chương trình gửi mail đơn giản bằng PHP nhưng nhỡ khách hàng của bạn muốn chạy nó như một dịch vụ trên hệ điều hành Windows thì sao?

Rất đơn giản! Bạn chỉ cần tạo một task scheduler trên Windows và dùng php.exe để thực thi file code mà bạn muốn thực thi. Ví dụ như bạn muốn thực thi file baking_mail.php nằm trong thư mục wwwroot thì đoạn lệnh sẽ như sau:

c:\PHP\php.exe -f "c:\wwwroot\baking_mail.php"

cau-hinh-task-scheduler-chay-php

Thế thôi! Chúc các bạn code vui :)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *