Hàm REPT() lặp lại chuỗi, từ, ký tự hoặc số trong excel

Giả sử bạn cần lặp lại một chuỗi (từ, ký tự hoặc một số) của một ô bất kỳ trong excel. Và chuỗi này lặp lại n lần. Ví vụ bạn muốn nhập vào chuỗi “—————–“, chẳng lẽ bạn nhấn phím gạch ngang n lần. Excel sẽ hỗ trợ hàm REPT() để bạn dễ thao tác việc lặp lại ký tự. Bài viết này được minh họa trên MS Excel 2007.

Cú pháp:

=REPT(text, number_times)

Trong đó:

  • text: là chuỗi, từ, ký tự hoặc một số mà bạn muốn lặp lại.
  • number_times: là số lần lặp lại của chuỗi, từ ký tự hoặc số mà bạn muốn lặp.

Ghi chú:

  • Nếu biến number_times được thiết lập bằng không thì hàm REPT() sẽ trả về một chuỗi rỗng.
  • Kết quả trả về của hàm REPT() không được vượt quá 32.767 ký tự.

Ví dụ:

Trong ô A1 bạn gõ vào công thức như sau:

=REPT(“-“,20)

Kết quả trong ô A1 bạn sẽ thấy một dãy gồm 20 ký tự gạch ngang (-) liền kề như sau “——————–”

Ngoài ta bạn có thể thử một vài chuỗi khác như sau:

=REPT("-0-",20)
=REPT("*.*",25)
=REPT("Hello ",10)
=REPT("(^.^) ",10)

Rất đơn giản, tiện ích và dễ sử dụng. Góc Kinh Nghiệm chúc các bạn thành công :lol: .


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *