EBay: Những vấn đề về html, JavaScript (trong đó có JQuery)

Hôm nay được làm một task customize EBay store. Mọi việc có thể tiến triển tốt nếu không bị dính đạn với việc nhúng thằng JQuery vô mà nó không chạy.

Số là khách hàng muốn thay đổi một số text mặc định của bác EBay nhưng EBay lại không có phần tùy chỉnh những thứ đó. Thế là cả bọn chơi tuyệt chiêu cuối cùng đó là JQuery để thay đổi content của những phần mà khách hàng yêu cầu. Cả bọn vô cùng hả hê với ý tưởng đó.

Tuy nhiên đời không như là mơ. Nhúng JQuery vô rồi, gọi document.ready luôn rồi, đặt hàm alert vào document.ready để test thử nhưng mà sao nó vẫn cứ im thin thít không nhúc nhít. Hix!

Cả bọn suy đoán tùm lum: nào là bị cache, nào là thư viện JQuery không load được, nào là code chưa được update từ EBay…Thế là quyết định bỏ hàm alert ra khỏi document.ready và thử xem nó như thế nào. Thế mà nó chạy các bác ạ! Hix!

Xà quần mất mớ thời gian thì mới biết bác EBay nhà ta có một số quy định khi chúng ta chơi với bác ấy. Những quy định đó như hình bên dưới sau:

Chính sách của EBay
Chính sách của EBay

Sưu tầm và tổng hợp từ internet một số điều mà EBay cho phép và không cho phép chúng ta làm, để các bác không bị dính chưởng như Góc Kinh Nghiệm

I. EBay cho phép
1. Tham chiếu đến css bên ngoài.
2. Đặt css trên mã.
3. Chỉ định browser dạng như. <!–[if IE]><![endif]–>
4. Sử dụng JavaScript thuần túy thì cho phép trên EBay (đặt mã JavaScript bên trọng thẻ <script>). Chúng ta có thể tham chiếu đến JavaScript mà chúng ta viết như là external JavaScript

II. EBay không cho phép
1. Thẻ HTML, HEAD, BODY.
2. Sử dụng css id hay tên class đụng tên eBay CSS.
3. jQuery không chạy.
4. Cookies.

Tham khảo quy định của EBay


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *