Cách tạo filter/bộ lọc trong excel

Filter/bộ lọc là một chức năng rất tiện ích và hữu dụng trong excel. Nó cho phép người dùng lọc bớt dữ liệu dễ dàng cho việc xem và thao tác những dữ liệu mong muốn.

Góc Kinh Nghiệm sẽ hướng dẫn bạn từng bước để có được một filter/bộ lọc dữ liệu như hình 1 bên dưới, ở bài này GKN dùng MS Excel 2007.

Hình 1: Thêm filter/bộ lọc
Hình 1: Thêm filter/bộ lọc

Hướng dẫn:

  • Bước 1: bạn nhập đầy đủ dữ liệu như hình 1 bên trên
  • Bước 2: kéo chuột để tạo vùng chọn từ A3 đến E8
  • Bước 3: vào tab tên Home -> Sort & Filter -> Filter như hình 2 bên dưới.
Hình 2: Tạo filter/bộ lọc
Hình 2: Tạo filter/bộ lọc

Kết quả:

Giờ thì bạn đã thấy 5 filter/bộ lọc được thêm vào 5 cột tương ứng. Nhấn vào mũi tên nhỏ trong ô ‘Giới tính’, bạn sẽ thấy trong ‘Text Filters’ có 3 giá trị lần lược là: (Select All), Nam và Nữ. Nhấn chuột chọn 1 trong 3 giá trị này bạn sẽ thấy dữ liệu của bạn được filter/lọc theo giá trị tương ứng trong bộ lọc.

Rất đơn giản dễ hiểu và rất tiện ích. Góc Kinh Nghiệm chúc các bạn thành công :roll: .


8 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *