Hàm REPLACE() thay thế chuỗi trong excel

Hàm REPLACE() dùng để thay thế một phần chuỗi cũ bằng một chuỗi mới, phần chuỗi thay thế sẽ được xác định tại vị trí n và có chiều dài m. So sách sự khác biệt giữa hàm REPLACE() và hàm SUBSTITUTE().

Cú pháp

=REPLACE(old_text,start_num,num_chars,new_text)

Trong đó

  • old_text: là chuỗi mà bạn muốn thay thế một vài ký tự bằng chuỗi mới
  • start_num: vị trí trong old_text mà bạn muốn thay thế
  • num_chars: tổng số ký tự (chiều dài chuỗi) mà bạn muốn thay thế
  • new_text: chuỗi mới mà bạn muốn thay thế

Ví dụ minh họa

Hàm REPLACE() thay thế chuỗi
Hàm REPLACE() thay thế chuỗi

Góc Kinh Nghiệm chúc các bạn thành công


One comment

  1. Mình mới làm về kế toán nên không rành lắm nên muốn hỏi các bạn là: Khi từ dạng chuỗi muốn trở về dạng bình thường thì có cách nào làm nhanh nhất không ạ? Có nhiều cách nhưng ở đây mình muốn làm sao cho nhanh nhất thôi, xin cảm ơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *