Các hàm Date và Time trong MS Excel 2007

MS Excel 2007 hỗ trợ người dùng danh sách các hàm tính toán ngày và giờ (hay còn gọi là Date và Time):

Hàm Mô tả
DATE Trả về một dãy các số của một ngày xác định. Ngoài ra bạn có thể mở rộng tính năng của hàm DATE() bằng cách cộng thêm ngày/tháng/năm vào một ngày bất kỳ
DATEVALUE  (còn tiếp)
DAY  (còn tiếp)
DAYS360  (còn tiếp)
EDATE  (còn tiếp)
EOMONTH  (còn tiếp)
HOUR  (còn tiếp)
MINUTE  (còn tiếp)
MONTH  (còn tiếp)
NETWORKDAYS  (còn tiếp)
NOW  Trả về ngày giờ hiện tại của hệ thống
SECOND  (còn tiếp)
TIME  (còn tiếp)
TIMEVALUE  (còn tiếp)
TODAY Trả về dãy các số của ngày hiện tại
WEEKDAY Trả về số thứ tự của một ngày nào đó trong tuần
WEEKNUM  Trả về tuần thứ n trong năm
WORKDAY Trả về ngày làm việc trước/sau ngày bắt đầu, không bao gồm 2 ngày cuối tuần (thứ 7 và chủ nhật) và các ngày lễ.
YEAR Hàm YEAR() trả về năm tương ứng của ngày
YEARFRAC  (còn tiếp)

Góc Kinh Nghiệm hy vọng với chi tiết từng hàm ở trên giúp ích cho công việc và học tập của bạn. :grin:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *