Hàm TODAY() trả về ngày hiện tại

Góc Kinh Nghiệm giới thiệu bạn cách sử dụng hàm TODAY().

Hàm TODAY() trả về một dãy số của ngày hiện tại, dãy số ngày là mã số ngày giờ (hay còn gọi là date-time code) được Excel dùng cho việc tính toán ngày giờ. Nếu ô có định dạng là General trước khi bạn gõ hàm vào thì Excel sẽ tự động chuyển định dạng ô thành Date. Nếu bạn muốn xem dãy số thì bạn phải chuyển định dạng của ô sang General hoặc Number.

Hàm TODAY() rất hữu dụng khi bạn muốn hiển thị ngày hiện tại trên tập tin và không quan tâm là bạn mở ngày nào, lúc nào hàm cũng trả về ngày hiện tại ở thời điểm bạn mở tập tin. Hàm cũng rất hữu dụng trong việc tính toán khoản cách giữa 2 khoản thời gian. Ví dụ, bạn tính tuổi của một người sinh năm 1983 cho đến thời điểm hiện tại, bạn dùng công thức

=YEAR(TODAY())-1983

Kết quả trả về 31 tuổi, vì hàm YEAR(TODAY()) trả về 2014, và 2014 – 1983 = 31.

Cúp pháp

=TODAY()

Ghi chú

Excel lưu trữ ngày/giờ ở dạng một dãy các số và dùng các số này để tính toán. Giả sử ngày 17/04/2014 thì Excel sẽ lưu thành một dãy số là 41746. Chẵn qua chúng ta thấy ngày được hiển thị trên tập tin Excel có dạng 17/04/2014 là bởi vì ô đó đã được định dạng ở kiểu Date.

Ví dụ

Bên dưới là ví vụ minh họa cho hàm TODAY()

www.gockinhnghiem.com
Hàm Kết quả Ghi chú
=TODAY() 4/17/2014 ô B3 có định dạng là Date
=TODAY() 41746 ô B4 có định dạng là General
=TODAY()+5 4/22/2014
=MONTH(TODAY()) 4
=DAY(TODAY()) 17

Rất dễ và rất tiện dụng, Góc Kinh Nghiệm chúc các bạn thành công. :grin:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *