Bảo mật và bảo vệ dữ liệu trong MS Excel

Góc Kinh Nghiệm giới thiệu bạn  tính năng bảo mật và bảo vệ dữ liệu trong MS Excel.

MS Excel cung cấp nhiều lớp của bảo mật và bảo vệ dữ liệu, các lớp này cho phép chúng ta điều khiển dữ liệu của mình: tức là bạn có thể điều khiển ai sẽ là người có thể truy cập để xem và chỉnh sửa dữ liệu Excel của bạn. Ví dụ: bạn là kế toán và đảm nhiệm việc tính lương của công ty. Công ty yêu cầu bạn phải đảm bảo tuyệt đối giữ bí mật lương bổng, bạn phải đảm bảo tập tin excel tính lương của mình không bị người khác truy cập. MS Excel sẽ giúp bạn làm điều này một cách dễ dàng. Bên dưới là một số tính năng bảo mật dữ liệu của MS Excel:

Thiết lập mật khẩu mở hoặc chỉnh sửa văn bản (document),

Thiết lập mật khẩu mở bảng tính/tập tin excel (workbook)

Thiết lập mật khẩu mở thuyết trình (presentation)

……..

(còn tiếp)

Ghi chú: Nếu bạn sao chép nội dung của Góc Kinh Nghiệm về website của bạn thì vui lòng để rõ nguồn gốc, nhằm tôn trọng tác giả bài viết cũng như tôn trọng chính bạn.


One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *